Proč studovat v Irsku?

Jaké jsou hlavní výhody studia v Irsku?

  1. Konečně můžeš studovat přesně to, co tě opravdu zajímá. Škála oborů na univerzitách v Irsku je tak široká, že nebudeš vědět, jaký si vybrat (což je jistě příjemný problém a rádi ti ho pomůžeme vyřešit). Navíc se mnoho oborů dá kombinovat v rámci tzv. Joint Honours degrees.
  2. V Irsku lze běžně pomocí brigád pokrýt veškeré životní náklady. Občané EU nejsou nijak omezeni počtem hodin, které mohou měsíčně odpracovat, většina studentů tak při škole pracuje na poloviční úvazek.
  3. Tvoje angličtina bude na špičkové úrovni. Nebudeš mít obavy z pohovorů v cizím jazyce – naopak to bude tvoje přednost.
  4. Běžně je součástí studia také praxe – univerzity si zakládají na spolupráci s těmi nejlepšími firmami v oboru. Určitě se tedy nestane, abys studium ukončil/a pouze s teoretickými znalostmi. Schopnost studenta uplatnit teorii v praxi a nastoupit do zaměstnání ihned po získání titulu je jedním z hlavních cílů každé irské univerzity.
  5. Díky výuce zaměřené kromě vysoce kvalitní teoretické přípravy také na osvojení soft skills (prezentační dovednosti, schopnost efektivní komunikace, práce v týmu, kreativita) budeš mít obrovskou výhodu na trhu práce oproti absolventům z českých vysokých škol.
  6. Irské vysoké školy kladou velký důraz na rozvoj kritického myšlení. V praxi to znamená, že tě čeká mimo jiné hodně samostudia, čtení odborných článků a psaní esejí, ve kterých je potřeba utvořit si vlastní názor na problematiku a následně ho obhájit. Možná se ti to teď může zdát těžké, ale rychle si na tento styl studia zvykneš a takovou průpravu nakonec velmi oceníš. Právě kritické myšlení ti umožní opravdu rozvinout tvůj potenciál!
  7. Na každé irské univerzitě funguje kariérní poradenské centrum, které studentům a absolventům zprostředkovává práci a pomáhá s přípravou na přijímací řízení do firem (konzultace životopisu, motivačního dopisu, trénink pohovorů a assessment centra atd.). Tato služba je bezplatná pro všechny studenty.
  8. Prostředí irských univerzit je skutečně mezinárodní. Studovat s tebou budou mladí lidé z Evropy i celého světa. Díky tomu se naučíš, jak s lidmi z ostatních zemí a kultur vycházet nejen po osobní stránce, ale také v rámci práce na skupinových projektech. Poznáš, jak studenti z jiných zemí přemýšlejí a naučíš se respektovat jiné, pro tebe zatím možná nezvyklé, názory a postoje. Studium tím tak získá opravdu mezinárodní rozměr.
  9. Součástí studia je i možnost vycestovat na jeden, dva až tři semestry na zahraniční studijní stáž v Evropě nebo kdekoliv jinde na světě.
  10. A nakonec to nejlepší – neplatíš žádné školné! Jako studentovi z EU se na tebe povinnost platit školné nevztahuje. Více o financování zde.