Financování studia

Bakalářské studium

Bakalářské studium v Irsku trvá 3-4 roky. Studenti z Evropské unie na irských vysokých školách školné neplatí. Vztahují se ně pouze tzv. Student Contribution fees v maximální výši 3.000 EUR ročně. Pokud je ale souhrnný příjem tvých rodičů nižší než 1,3 mil. Kč ročně hrubého, zažádáš si o grant a tento poplatek platit nebudeš. Jestli vydělávají víc, Student Contribution fees zaplatíš buď v poloviční, nebo v plné výši, v závislosti na konkrétním souhrnném příjmu rodičů. Grant uděluje irská instituce SUSI.

Magisterské studium

Magisterské studium v Irsku trvá 1-2 roky. Školné pro studenty z EU se na irských univerzitách pohybuje nejčastěji v rozmezí od 4.000 do 10.000 EUR za rok studia. Na těch nejprestižnějších školách a oborech se ale může vyšplhat až k 30.000 EUR.

Pro studenty přicházející z nízkopříjmových rodin a/nebo sociálně znevýhodněného prostředí jsou připraveny granty až do výše 6270 EUR. Granty uděluje irská instituce SUSI.